Sứ mệnh - Tầm nhìn

Với mục tiêu trở thành công ty hàng đầu tại Việt Nam, sứ mệnh của Vietpost không chỉ đơn thuần là xây dựng một thương hiệu nổi tiếng mà thông qua đó chúng tôi mong muốn chia sẻ với cộng đồng những giá trị đích thực của mình cũng như góp phần vào sự phát triển của một đất nước Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh.

Tầm nhìn

Trở thành công ty cung ứng dịch vụ sáng tạo, am hiểu thị trường hàng đầu tại Việt Nam.

Nhiệm vụ

Rút ngắn khoảng cách – Nối dài giá trị - Đa dạng hóa dịch vụ.

Chiến lược

Nâng cao chất lượng, kết nối, đa dạng hóa và phát triển.